Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018 w Międzylesiu i Domaszkowie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 24.07.2018 r. Nr 594047-N- 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..jpeg

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.jpeg

DOCXSIWZ z 26.07.2018 r..docx

PDFOgłoszenie o zmianie SIWZ.pdf

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.07.2018 r..pdf

DOCXSIWZ z 24.07.2018 r..docx

PDFSIWZ z 24.07.2018 r..pdf

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf

PDFProjekt budowlany Międzylesie.pdf

PDFProjekt budowlany Domaszków.pdf

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1288
W tym miesiącu: 39331
Od początku: 20760568
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne