Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018 w Międzylesiu i Domaszkowie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 24.07.2018 r. Nr 594047-N- 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty..jpeg

Informacja z otwarcia ofert:

Informacja z otwarcia ofert.jpeg

DOCXSIWZ z 26.07.2018 r..docx (831,68KB)

PDFOgłoszenie o zmianie SIWZ.pdf (691,29KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 26.07.2018 r..pdf (96,00KB)

DOCXSIWZ z 24.07.2018 r..docx (831,51KB)

PDFSIWZ z 24.07.2018 r..pdf (28,74MB)

PDFOgłoszenie o zamówieniu.pdf (204,00KB)

PDFProjekt budowlany Międzylesie.pdf (2,37MB)

PDFProjekt budowlany Domaszków.pdf (2,41MB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3097
W tym miesiącu: 153073
Od początku: 22776743
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne