Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Domaszków – przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 705 i 713 na długości 743,40 mb

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm) - Opublikowane w dniu 23.07.2018 r. Nr 500173352-N- 2018

Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego w następującej okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty.

Informacja o wyniku negocjacji w trybie z wolnej ręki

Informacja o wyniku negocjacji.jpeg

DOCXZaproszenie 23.07.2018.docx (732,97KB)

PDFZaproszenie 23.07.2018 r..pdf (14,01MB)

Ogłoszenie:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/64b75658-b176-41fb-aa6a-6ea806d6345e

PDFOgłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.pdf (168,00KB)

DOCSS Strona tytułowa - Droga w Domaszkowie.doc (36,00KB)DOCD000000- Wymagania ogólne - Droga w Domaszkowie.doc (158,50KB)DOCD010000-Roboty pomiarowe - Droga w Domaszkowie.doc (60,50KB)DOCD030101-Odwodnienie - przepusty pod drogą -Dr oga w Domaszkowie.doc (120,50KB)DOCD040402-Podbudowy z kruszywa łamanego - Droga w Domaszkowie.doc (100,00KB)DOCD050000- Nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna - Droga w Domaszkowie.doc (129,50KB)DOCD060401 Rowy i inne - Droga w Domaszkowie.doc (62,00KB)PDFDomaszków - Konstrukcja przepustu.pdf (209,85KB)PDFDomaszków - Projekt zagospodarowania terenu.pdf (12,41MB)PDFDomaszków - Przekrój A-A.pdf (220,66KB)PDFDomaszków - Przekrój B-B.pdf (241,19KB)PDFDomaszków - Przekrój C-C.pdf (240,55KB)PDFDomaszków - Ściek skrzynkowy.pdf (175,10KB)

 

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2101
W tym miesiącu: 204627
Od początku: 22828297
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne