Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 133/2018 z dnia 29.06.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 133/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29.06.2018 r.

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2018

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

Uzasadnienie:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano z tytułu uaktualnienia danych w zakresie planu dochodów i wydatków wynikających  ze stanem faktycznym  na dzień 29 czerwca 2018 r.

 

 

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

 

PDFzał nr 1 -Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 524
W tym miesiącu: 100653
Od początku: 12623198
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne