Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 120/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE Nr 120/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30.05.2018 r.

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2018

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

UZASADNIENIE:

 

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w związku ze zwiększeniem przychodów budżetu o kwotę 120 000 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy.  Dokonano zmian w zakresie dochodów i wydatków z dostosowaniem do stanu faktycznego na dzień 30.05.2018 r.

 

 

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

 

PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (91,43KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 10842
W tym miesiącu: 224337
Od początku: 22848007
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne