E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 113/2018 z dnia 30.05.2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

ZARZĄDZENIE NR 113/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 30.05.2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018.

 

Na podstawie art.257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 poz. 994 ze zm. ) oraz upoważnienia zawartego w § 13 pkt 3  Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXXV/193/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2018, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Plan dochodów po zmianach wynosi 33 483 702,51 zł, w tym dochody bieżące 26 883 417,84 zł; dochody majątkowe 6 600 284,67 zł.

 

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Plan wydatków po zmianach wynosi 32 290 908,51 zł, w tym wydatki bieżące 25 146 169,64; wydatki majątkowe 7 144 738,87 zł.

 

§ 3

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

U Z A S A D N I E N I E :

 

1. Zmian w planie dochodów dokonano z tytułu:

- dział 855 rozdział 85502 - zwiększenia o kwotę 4 124 zł z tytułu dotacji na wypłatę jednorazowego świadczenia „ Za życiem”,

- dział 855 rozdział 85505 - zwiększenia o kwotę 4 500 zł z tytułu dotacji na dofinansowanie zadania w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

 

2. Zmian w planie wydatków dokonano z tytułu:

 

- dział 020 rozdział 02001– przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarki leśnej,

- dział 600– rozdział 60016 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie organizacji robót publicznych,

- dział 700 rozdział 70005- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami,

- dział 710 rozdział 71004 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie planu zagospodarowania przestrzennego,

- dział 750 rozdział 75023 – przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy,

- dział 754 rozdział 75412, 75414- przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie bieżącej działalności Ochotniczych Straży Pożarnych

- dział 801 rozdział 80104, 80195- przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w związku z realizacją planu zadań bieżących w zakresie oświaty,

- dział 855 rozdział 85501 – przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacja planu w zakresie świadczeń wychowawczych,

- dział 855 rozdział 85502 - zwiększenia o kwotę 4 124 zł na wypłatę jednorazowego świadczenia „ Za życiem”,

- dział 855 rozdział 85505 - zwiększenia o kwotę 4 500 zł na realizację zadania w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018,

dział 900- rozdział 90015 - przeniesienia pomiędzy paragrafami w związku z realizacją planu w zakresie oświetlenia ulicznego.

 

 

BURMISTRZ

 /-/ TOMASZ KORCZAK

 

XLSzał nr 1 - dochody - zarz 113.xls (6,50KB)
XLSzał nr 2 - wydatki - zarz 113.xls (17,50KB)
 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1871
W tym miesiącu: 47001
Od początku: 24301624
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne