Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 169/A/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 266/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Międzylesie i jej jednostkach budżetowych oraz zak

Zarządzenie Nr 169/A/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 266/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia
30 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Międzylesie i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym

 

§1.

  1. §2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu – SSP

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom/kierownikom i pracownikom jednostek, kierownikowi Referatu Finansowego oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie. Nadzór nad wykonaniem powierza się Skarbnikowi Gminy Międzylesie.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2017.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5347
W tym miesiącu: 189661
Od początku: 18333076
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne