Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 169/A/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 266/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Międzylesie i jej jednostkach budżetowych oraz zak

Zarządzenie Nr 169/A/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 266/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia
30 listopada 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Międzylesie i jej jednostkach budżetowych oraz zakładzie budżetowym

 

§1.

  1. §2 pkt 2) otrzymuje brzmienie:

 

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu – SSP

 

§2.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom/kierownikom i pracownikom jednostek, kierownikowi Referatu Finansowego oraz pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie. Nadzór nad wykonaniem powierza się Skarbnikowi Gminy Międzylesie.

 

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 września 2017.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 475
W tym miesiącu: 197595
Od początku: 22821265
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne