Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 236/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 197/06 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej

ZARZĄDZENIE NR 236/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 grudnia 2017 r.

 

zmieniające zarządzenie nr 197/06 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej.

 

§ 1.

W zarządzeniu nr 197/06 z dnia 21 listopada 2006 r.  w sprawie instrukcji gospodarki kasowej wprowadza się następujące zmiany:

 

1.   § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  „System „KASA” umożliwia  rejestrację  wpłat gotówkowych, bezgotówkowych- za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny, wypłat należności, przygotowanie dokumentów i rejestracje wpłat, drukowanie raportów kasowych i bankowych dowodów wpłaty”.

 

2. § 5 otrzymuje brzmienie: „Wartości pieniężne powinny być przechowywane  w warunkach zapewniających należytą ochronę, tj. kasecie stalowej znajdującej się w wydzielonym pomieszczeniu do przechowywania gotówki”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11.01.2018 r.

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2097
W tym miesiącu: 182285
Od początku: 19338215
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne