Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

NR 235/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 196/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem gminy w tym w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie

ZARZĄDZENIE NR 235/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 29 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie nr 196/06 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 16 listopada 2006 roku w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem gminy w tym w Urzędzie Miasta i Gminy  Międzylesie.

 

§ 1

1. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie :

„Za środki trwałe uważa się składniki majątku, o wartości początkowej powyżej 3 500 zł”.

2. § 4 ust.1 otrzymuje brzmienie :

 „ Ustala się dolną granicę wartości pozostałych środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie 10% wartości środków trwałych”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

   § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4571
W tym miesiącu: 147088
Od początku: 18290503
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne