Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018 w Międzylesiu i Domaszkowie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 04.07.2018 r. Nr 583616-N- 2018.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Brak opisu obrazka

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Brak opisu obrazka

DOCXSIWZ z 04.07.2018 r..docx (831,42KB)

PDFSWIZ z 04.07.2018 r..pdf (28,48MB)

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d4396f68-06d8-4169-8460-71066edbc215

PDFProjekt budowlany Domaszków.pdf (2,41MB)

PDFProjekt budowlany Międzylesie.pdf (2,37MB)