Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Rozwój małej architektury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym Otwarte Strefy Aktywności 2018 w Międzylesiu i Domaszkowie

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 04.07.2018 r. Nr 583616-N- 2018.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Unieważnienie postępowania OSA.jpeg

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.07.2018 r..jpeg

DOCXSIWZ z 04.07.2018 r..docx

PDFSWIZ z 04.07.2018 r..pdf

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=d4396f68-06d8-4169-8460-71066edbc215

PDFProjekt budowlany Domaszków.pdf

PDFProjekt budowlany Międzylesie.pdf

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5247
W tym miesiącu: 147764
Od początku: 18291179
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne