Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Domaszków – przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 705 i 713 na długości 743,40 mb

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 02.07.2018 r. Nr 582321-N- 2018.

001.jpeg

DOCXSIWZ z 02.07.2018.docx (756,68KB)

PDFSIWZ z 02.07.2018.pdf (49,82MB)

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8f149811-b337-474c-bd3f-eff0a4c2450f

PDFDomaszków - Konstrukcja przepustu.pdf (209,85KB)

PDFDomaszków - Projekt zagospodarowania terenu.pdf (12,41MB)

PDFDomaszków - Przekrój A-A.pdf (220,66KB)

PDFDomaszków - Przekrój B-B.pdf (241,19KB)

PDFDomaszków - Przekrój C-C.pdf (240,55KB)

PDFDomaszków - Ściek skrzynkowy.pdf (175,10KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4133
W tym miesiącu: 154109
Od początku: 22777779
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne