Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Międzylesie

logo.jpeg

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, na podstawie art.. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm) - Opublikowane w dniu 21.06.2018 r. Nr 500142606-N- 2018

Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego w następującej okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty.

Informacja o wyniku negocjacji w trybie z wolnej ręki:

001.jpeg

DOCXZaproszenie.docx

PDFZaproszenie.pdf

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/6994e8a2-4607-42b7-b349-a4dc8f6413e2

PDFZałącznik nr 8 - PB-W - Projekt budowlano - wykonawczy.pdf

JPEGzałącznik nr 8.1. do PB-W Mapa poglądowa.jpeg

JPEGZałącznik nr 8.2. do PB-W Mapa skala 1_5000.jpeg

PDFZałącznik nr 8.3 do PB-W - pliki GPS z przebiegiem trasy.pdf

7ZZałącznik nr 8.4.1.do PB-W Punkt wypoczynkowy.7z

7ZZałącznik nr 8.4.2. do PB-W Brama wjazdowa.7z

7ZZałącznik nr 8.4.3. do PB-W Słupek.7z

7ZZałącznik nr 8.4.4. do PB-W Wzór oznakowania.7z

7ZZałącznik nr 8.4.5. do PB-W Szykana zwalniająca.7z

7ZZałącznik nr 8.4.6. do PB-W Kładka drewniana.7z

7ZZałącznik nr 8.4.7 do PB-W Rynna odwadniająca.7z

7ZZałącznik nr 8.4.8. do PB-W Kątownik ocynkowany slupek szykana.7z

7ZZałącznik nr 8.4.9.do PB-W Kątownik ocynkowany na kładke.7z

7ZZałącznik nr 8.5. do PB-W Schematy i rozwiązania technologiczne przebiegu ścieżki.7z

JPEGZałącznik nr 8.6. do PB-W Logo Singletrack Glacensis.jpeg

DOCXZałącznik nr 8.7. do PB-W Regulamin.docx

PDFZałącznik nr 9 - STWIOR.pdf

PDFZałącznik nr 10 - Przedmiar robót Pętla Ostoja Jodłow.pdf

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3761
W tym miesiącu: 158067
Od początku: 20295839
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne