Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Stanowisko: Samodzielny referent ds. sekretariatu szkoły

Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu

ul. Bolesława Chrobrego 2

57 – 530 Międzylesie

ogłasza konkurs na stanowisko:

Samodzielny referent ds. sekretariatu szkoły

 

Miejsce pracy: Międzylesie

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk: 1      

Rodzaj umowy: umowa o pracę

Główne obowiązki:

 • znajomość aktualnych zarządzeń dot. organizacji pracy w sekretariacie
 • praca w programach komputerowych: VULCAN oraz na platformach internetowych: UONET +, SIO
 • prowadzenie gospodarki kasowej
 • organizowanie właściwego obiegu dokumentów, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,
 • pośredniczenie w kontaktach dyrektora z pracownikami, interesantami; właściwa, taktowna informacja
 • rzetelne przekazywanie informacji służbowych dyrektorowi
 • prowadzenie spraw bieżących- prowadzenie księgi dzieci, uczniów
 • wystawianie uczniom  legitymacji szkolnych , wystawianie kart rowerowych,
 • wystawianie zaświadczeń oraz  prowadzenie ich rejestru
 • prowadzenie ewidencji druków (np.  legitymacje szkolne ), zużycia znaczków pocztowych itp.
 • zabezpieczenie tajności i poufności spraw, w tym ochrona dostępnych i wykorzystywanych danych osobowych
 • znajomość Systemu Informacji Oświatowej, przygotowanie i wprowadzanie danych  
 • prowadzenie archiwum szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej obowiązku szkolnego
 • inne obowiązki wynikające z zakresu pracy sekretariatu

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie min. licencjat- kierunek administracja lub zarządzanie
 • wysoka kultura osobista,
 • dokładność i rzetelność,
 • doskonałe umiejętności organizacyjne,
 • dyspozycyjność.
 • biegła obsługa komputera i urządzeń biurowych
 • niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie
 • znajomość programów użytkowych: WORD, EXCEL

Wymagania pożądane:

 • umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, rzetelność i uczciwość
 • odporność na stres, cierpliwość, samodzielność w działaniu
 • znajomość sposobu funkcjonowania podmiotów budżetowych,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Oferta powinna zawierać:

 • CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów  potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 • kopie dokumentów poświadczających dodatkowe umiejętności i kwalifikacje,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji. Prosimy też o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 • osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie do 05 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu) ofert spełniających wymogi określone w powyższym ogłoszeniu na adres: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Międzylesiu, ul. B. Chrobrego 2, 57 - 530 Międzylesie lub ich osobiste składanie w sekretariacie szkoły w  zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić dopisek: „Rekrutacja – Samodzielny referent ds. sekretariatu szkoły.

Inne informacje:

 • Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie (prosimy o podanie nr telefonu). Termin rozmowy 09.07.2018r.
 • Oferty otrzymane po terminie i nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
 • Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie.
 • Szkoła zastrzega sobie prawo odpowiedzi na wybrane oferty.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3583
W tym miesiącu: 73992
Od początku: 14369455
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne