Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek w ramach programu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu”

logo Maluch.png

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie prowadzone w trybie ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI, na podstawie art.. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. 2017 poz. 1579 z późn. zm) - Opublikowane w dniu 19.06.2018 r. Nr 500139596-N- 2018

Zgodnie z zapisami art. 67 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp, Zamawiający ma możliwość skorzystania z trybu udzielenia zamówienia publicznego w następującej okoliczności: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty.

Uzasadnienie

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek w ramach programu  „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu”, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.05.2018 r. pod nr 566324-N-2018, w siedzibie zamawiającego oraz na stronie internetowej www.miedzylesie.pl, do terminu składania ofert , czyli do 14 czerwca 2018 r. do godz. 11:00 nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu. 

Informacja o wyniku negocjacji w trybie z wolnej ręki

Informacja o wyniku negocjacji.jpeg

DOCXZaproszenie.docx

PDFzaproszenie.pdf

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki:https://bzp.uzp.gov.pl/ZP408/Preview/64d49598-b866-4b74-bb62-83d8301815f5

Załącznik nr 8: PDFprojekt architektura.pdfPDFprojekt instalacji elektrycznej.pdfPDFprojekt instalacji sanitarnych.pdfPDFtechnologia żywienia.pdf

Załącznik nr 9: PDFSTWiOR.pdf

Załącznik nr 10:PRDumig m-lesie żłobek- rob bud.prdPRDumig m-lesie żłobek - inst elektr.prdPRDumig m-lesie żłobek- inst sanit.prd

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2546
W tym miesiącu: 153458
Od początku: 18296873
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne