Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Domaszków – przebudowa drogi transportu rolnego na dz. nr 705 i 713 na długości 743,40 mb

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 15.06.2018 r. Nr 574353-N- 2018.

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

Unieważnienie postępowania.jpeg

DOCXSIWZ.docx

PDFSIWZ.pdf

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=80d5bdd2-9566-4daa-9824-a42b255bb09f

PDFDomaszków - Konstrukcja przepustu.pdf

PDFDomaszków - Projekt zagospodarowania terenu.pdf

PDFDomaszków - Przekrój A-A.pdf

PDFDomaszków - Przekrój B-B.pdf

PDFDomaszków - Przekrój C-C.pdf

PDFDomaszków - Ściek skrzynkowy.pdf

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 8361
W tym miesiącu: 326891
Od początku: 20706380
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne