Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Odbudowa drogi rowerowej, dojazdowej do gruntów rolnych nr dz. 80, obręb Domaszków i nr 37, 167, 186, obręb Długopole Górne – Etap 1 – droga ewakuacji powodziowej w km 1+510-1+842; 1+869-1+969 [intensywne opady deszczu lipiec 2015 r.]

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 15.06.2018 r. Nr 574331-N- 2018.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 02.07.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert.jpeg

DOCXSIWZ.docx

PDFSIWZ.pdf

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b555b9b8-d710-4985-92b0-4abb23bc6d3a

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT:

DOCSST Strona tytułowa Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD000000- Wymagania ogólne - Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD010000-roboty pomiarowe - Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD020000-roboty ziemne wykopy i nasypy Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD030101-odwodnienie - przepusty pod drogą -Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD040000- podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD040402-podbudowy z kruszywa łamanego - Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD050000- nawierzchnie warstwa wiążąca, ścieralna - Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD060000 -roboty wykończeniowe - Dr nr 3235 D.docDOCD060301- ścinanie i uzupełnienie poboczy-Droga Domaszków - Długopole Grn.docDOCD060401rowy i inne-Droga Domaszków - Długopole Grn.doc.

PDFKONSTRUKCJA PRZEPUSTU I ŚCIANY CZOŁOWEJ.pdf

PDFPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - arkusz 3.pdf

PDFPRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY C-C, KM 1+755.pdf

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6241
W tym miesiącu: 165972
Od początku: 18309387
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne