E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na żłobek w ramach programu „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu”

logo Maluch.png

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 30.05.2018 r. Nr 566324-N- 2018.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.jpeg

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=8e2adb99-41e6-4b44-9677-9c1238f17238

DOCXSIWZ.docx (779,85KB)

PDFSIWZ.pdf (23,53MB)

Załącznik nr 10: PDFprojekt architektura.pdf (10,64MB)PDFprojekt instalacji elektrycznej.pdf (968,84KB)PDFprojekt instalacji sanitarnych.pdf (373,66KB)PDFtechnologia żywienia.pdf (164,56KB)

Załącznik nr 11: PDFSTWiOR.pdf (34,06MB)

Załącznik nr 12: PRDumig m-lesie żłobek- rob bud.prd (40,36KB)PRDumig m-lesie żłobek - inst elektr.prd (39,49KB)PRDumig m-lesie żłobek- inst sanit.prd (32,82KB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 74
W tym miesiącu: 45204
Od początku: 24299827
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne