Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 84/2018 z dnia 16.05.2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierzawę nieruchomość gruntową niezabudowaną stanowiącą własność Gminy Międzylesie dz. 112/1 o pow. 0,81 ha, obręb Roztoki w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.