Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r.

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie

za okres od początku roku do 31 grudnia 2017 r.

 

Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2017 r, poz. 2077) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie podaje do publicznej wiadomości informację o wykonaniu budżetu gminy Międzylesie na dzień 31.12.2017 r.

           

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie pod początku roku

A. DOCHODY

31 229 293,89

 27 993 526,92

A.1Dochody bieżące

27 127 886,56

          26 346 307,34

A.2dochody majątkowe

  4 101 407,33

  1 647 219,58

B. WYDATKI

      29 569 293,89

26 306 337,91

B1.wydatki bieżące

      25 968 279,72

24 430 599,34

B2.wydatki majątkowe

 3 601 014,17

 1 875 738,57

C..NADWYŻKA/DEFICYT

1 660 000,00

 1 687 189,01

D1.PRZYCHODY OGÓŁEM

z tego :

0

1 097 075,70

Kredyty i pożyczki

w tym :

0

0

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

Spłata pożyczek udzielonych

0

0,00

Wolne środki

0

1 097 075,70

D.2 ROZCHODY ogółem

z tego :

1 660 000,00

1 660 000,00

Spłaty kredytów i pożyczek

1 660 000,00

1 660 000,00

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy

strukturalnych i Funduszu Spójności

0

0

pożyczki(udzielone)

0

0

Inne cele

0

0

 

Informację sporządziła:

Agata Ziental

Międzylesie 23.03.2018 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 5719
W tym miesiącu: 126297
Od początku: 12648842
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne