Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 49/2018 z dnia 07.03.2018 r. w sprawie : zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej we

Zarządzenie nr 49/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 07 marca 2018 r.   

w sprawie : zaciągnięcia w 2018 roku pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 1, art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 poz. 1875), § 13 pkt 2 uchwały Nr XXXV/193/2017 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie  uchwalenia budżetu Gminy Międzylesie na rok 2018 r oraz Zarządzenia nr 47/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 07.03.2018 r w sprawie zmian w WPF,  Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

§ 1

Zaciąga się w 2018 r  pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania w ramach programu priorytetowego pn. „ Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” w wysokości 308 406 zł.

Wskazuje się termin wypłaty pożyczki:

I rata- 113 906 zł -  01 październik 2018 roku

II rata – 194 500 zł – 02 listopad 2018 roku.

§ 2

Spłata zobowiązania będzie następować z dochodów własnych gminy w terminach: 

 2019 rok – 10 406 zł,

 2020 rok- 115 000 zł,

2021 rok – 183 000 zł.

§ 3

Zabezpieczeniem zaciągniętego zobowiązania będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.  

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 4039
W tym miesiącu: 195681
Od początku: 22819351
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne