Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 48/2018 z dnia 07.03.2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2018

ZARZĄDZENIE nr 48/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 07.03.2018 r.

 

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2018

 

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r.poz.2077 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:

 

 

§ 1

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

 

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

UZASADNIENIE:

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano z tytułu uaktualnienia danych w zakresie dochodów i wydatków wynikających z wykonania budżetu za 2017 rok oraz ze stanem faktycznym na dzień 28.02.2018 r. Zmiany dokonano również w planowanej spłacie zobowiązań z tytułu planowanej pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW we Wrocławiu, tj. spłaty w roku 2020 - w wysokości 115 000 zł oraz w spłaty 2021 roku  w wysokości 215 000 zł.

 

 

BURMISTRZ

  /-/ TOMASZ KORCZAK

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2461
W tym miesiącu: 174898
Od początku: 19330828
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne