E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXVIII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 27 MARCA 2018 R.

PDFUchwała Nr XXXVIII-208-18 w spr. Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2018.pdf (175,45KB) - Rozstrzygnięciem Nadzorczym Wojewody z dnia 25 kwietnia 2018 r. Stwierdzono nieważność § 4. we fragmencie "po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego” uchwały Nr XXXVIII/208/2018 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Międzylesie w 2018 roku 

Rozstrzygnięcie uchylone wyrokiem WSA.

Nazwa dziennika urzędowego Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego
- Rocznik: 2018
- Pozycja: 5910
- Data ogłoszenia: 27 listopada 2018
- jednolity identyfikator aktu http://edzienniki.duw.pl/duw/ActDetails.aspx?year=2018&poz=5910

 

PDFUchwała Nr XXXVIII-209-18 w spr. określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.pdf (94,83KB) - Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego- Rocznik:2018- Pozycja:1899- Data ogłoszenia:11 kwietnia 2018.

PDFUchwała Nr XXXVIII-210-18 spr. zasad udzielenia i rozmiaru obniżek tygod., wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.pdf (96,44KB) - Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego- Rocznik:2018- Pozycja:1900- Data ogłoszenia:11 kwietnia 2018.

PDFUchwała Nr XXXVIII-211-18 w spr. określenia regulaminu dodatków dla nauczycieli.pdf (119,12KB) - Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego- Rocznik:2018- Pozycja:1901- Data ogłoszenia:11 kwietnia 2018.

PDFUchwała Nr XXXVIII-212-18 w spr. utworzenia Samorządowego Żłobka w Międzylesiu.pdf (402,20KB) - Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego- Rocznik:2018- Pozycja:1902- Data ogłoszenia:11 kwietnia 2018.

PDFUchwała Nr XXXVIII-213-18 w spr. podziału gminy na stałe obwody głosowania.pdf (244,61KB) - Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego- Rocznik:2018- Pozycja:1903- Data ogłoszenia:11 kwietnia 2018.

PDFUchwała Nr XXXVIII-214-18 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2018.pdf (456,68KB).

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1012
W tym miesiącu: 34435
Od początku: 24166513
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne