E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Badanie  GUS,

budżetów gospodarstw domowych,

od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

 

Szanowni Państwo,


Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r. w wylosowanych mieszkaniach na terenie całego kraju, Główny Urząd Statystyczny prowadzi badanie reprezentacyjne, dotyczące budżetów gospodarstw domowych.

Badanie polega na  zebraniu informacji przez ankietera w czasie rozmowy z respondentem, w wylosowanym mieszkaniu. Jest jednak także możliwość składania informacji przez Internet. Dodatkowo członkowie gospodarstw wylosowanych do badania, rejestrują swoje dochody i wydatki przez jeden miesiąc w  roku.

Celem badania jest zebranie danych o poziomie i strukturze dochodów i wydatków, wielkości spożycia artykułów żywnościowych, wyposażenia gospodarstw domowych w dobra trwałego użytkowania, jak np. lodówka, odbiornik telewizyjny, samochód osobowy, komputer, telefon komórkowy itp. Badanie dostarcza kompleksowej wiedzy o warunkach mieszkaniowych polskich rodzin, dochodach gospodarstw domowych, stopniu zagrożenia ubóstwem.

 

Zebrane informacje są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby analiz i opracowań statystycznych oraz m.in. do podejmowania decyzji z zakresu polityki społecznej, mających istotne znaczenie w poprawianiu sytuacji ekonomicznej rodzin.

 

Odpowiedzi respondentów umożliwiają m.in.:

  • obliczanie wskaźnika inflacji/deflacji,
  • badanie poziomu ubóstwa,
  • ustalenie progu dochodowego uprawniającego do świadczeń społecznych,
  • obliczanie minimalnego wynagrodzenia,
  • ustalanie wysokości zasiłków społecznych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące prowadzonych przez statystykę publiczną badań ankietowych znajdują się na stronie internetowej GUS: stat.gov.pl

Wzory formularzy statystycznych:

  •  

Wszyscy ankieterzy posiadają legitymacje wydane przez właściwy urząd statystyczny.

Tożsamość ankietera można zweryfikować dzwoniąc pod nr Infolinii Statystycznej
tel. 22 279 99 99 lub do Urzędu Statystycznego we Wrocławiu tel. 71 3716 333, 71 3716 389.

 

Zbierane i gromadzone przez statystykę publiczną dane są poufne i podlegają szczególnej ochronie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1068, z późn.zm.).

 

Udział w badaniu jest wyjątkową okazją

do analizy ile i na co wydajemy

Porozmawiaj z ankieterem
– miej wpływ na wyniki badań ankietowych!

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1212
W tym miesiącu: 40937
Od początku: 24173015
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne