Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XXXVII/200/2018 w spr. upoważnienia Kier. OPS w Międzylesiu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.