Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Informacja w sprawie pyłu PM 10

W związku z informacjami z WIOŚ we Wrocławiu odnośnie przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w  wybranych miejscowościach powiatu kłodzkiego prosi się o zachowanie niżej wymienionych środków ostrożności.

Grupy ludności wrażliwe na zanieczyszczenia:  osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia oraz alergiczne choroby skóry i oczu; osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci.

Środki ostrożności: osoby wrażliwe powinny rozważyć ograniczenie czasu przebywania oraz wysiłku fizycznego na otwartym powietrzu.

Zalecenia dla ludności po przekroczeniu dopuszczalnych stężeń pyłu PM10 w powietrzu:

1) unikanie palenia w piecach na paliwo stałe w przypadku posiadania alternatywnego źródła ogrzewania,

2) ograniczenie ruchu samochodowego np. poprzez korzystanie z komunikacji publicznej.

3) śledzenie bieżącej informacji o jakości powietrza.

Dane bieżące, aktualizowane co godzinę, dostępne są w aplikacji mobilnej na smartfony: „Jakość powietrza w Polsce” oraz na stronie internetowej WIOŚ: http://air.wroclaw.pios.gov.pl/.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1827
W tym miesiącu: 193469
Od początku: 22817139
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne