E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXVII SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 27 LUTEGO 2018 R.

PDFUchwała Nr XXXVII-198-18 w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych(...).pdf (95,05KB) - Dz. Urz. 2018, Poz. 1237 z dnia 12.03.2018 r. 


PDFUchwała Nr XXXVII-199-18 w spr. określenia kryteriów rekrutacji do klas I Szko Podstawowej.pdf (93,68KB) - Dz. Urz. 2018, Poz. 1238 z dnia 12.03.2018 r. 


PDFUchwała Nr XXXVII-200-18 w spr. upoważnienia Kierownika OPS w Międzylesiu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.pdf (88,27KB) - Dz. Urz. 2018, Poz. 1239 z dnia 12.03.2018 r. 


PDFUchwała Nr XXXVII-201-18 w spr. przyjęcia i realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w gminie Międzylesie.pdf (93,63KB) 


PDFUchwała Nr XXXVII-202-18 zmieniającej uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie.pdf (266,74KB) - Dz. Urz. 2018, Poz. 1240 z dnia 12.03.2018 r. 


PDFUchwała Nr XXXVII-203-18 w spr. podziału Gminy Międzylesie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.pdf (244,97KB) - Dz. Urz. 2018, Poz. 1241 z dnia 12.03.2018 r. 


PDFUch.Nr XXXVII-204-18 w spr. udzielenia pomocy finans. w formie dotacji cel. dla Powiatu Kłodzkiego na zad. pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka - dok. techniczn.pdf (95,33KB)


PDFUchwała Nr XXXVII-205-18 w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dot. cel. dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej w Domaszkowie na długości 1,03 km.pdf (94,52KB) 


PDFUchwałaNr XXXVII-206-18 w spr.udzielenia pomocy finans. dotacji cel. dla Powiatu Kłodzkiego na zad. pn. Odbudowa drogi powiatowej na odc. Pisary-Dolnik-Międzylesie - dok. tech.pdf (95,38KB)


PDFUchwała Nr XXXVII-207-18 w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 r.pdf (568,33KB)
 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1229
W tym miesiącu: 44953
Od początku: 24393845
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne