Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Projekty uchwał na XXXVII Sesję Rady Miejskiej w Międzylesiu w dniu 27 lutego 2018 r.

PDFprojekt uchwały w spr. przyjęcia i realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w gminie Międzylesie.pdf (108,46KB),

PDFprojekt uchwały w spr. upoważnienia Kierownika OPS w Międzylesiu do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.zipx.pdf (96,17KB),

PDFprojekt uchwały w spr. ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych(...).pdf (108,56KB),

PDFprojekt uchwały w spr. określenia kryteriów rekrutacji do klas I Szko Podstawowej.pdf (107,71KB),

PDFprojekt uchwały zmieniającej uchwałę o powołaniu Młodzieżowej Rady MiG Międzylesie.pdf (272,80KB),

PDFprojekt w spr. podziału Gminy Międzylesie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu.pdf (277,36KB),

PDFprojekt w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na zad. pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 3275D Niemojów-Różanka - dok. techniczn.pdf (106,59KB),

PDFprojekt w spr. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. Przebudowa drogi powiatowej w Domaszkowie na długości 1,03 km.pdf (106,36KB),

PDFprojekt w spr.udzielenia pomocy finans. dotacji celowej dla Powiatu Kłodzkiego na zadanie pn. Odbudowa drogi powiatowej na odc. Pisary-Dolnik-Międzylesie - dok. techniczna.pdf (108,62KB),

PDFProjekt uchwały w spr. zmian w budżecie gminy na 2018 r..pdf (574,84KB).

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3535
W tym miesiącu: 195177
Od początku: 22818847
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne