E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Międzylesie

logo.jpeg

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 13.02.2018 r. Nr 517798-N- 2018.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.jpeg

Do pobrania wzór oświadczenia o przedłużenie terminu związania z ofertą: 

DOCWzór oświadczenia o przedłużenie terminu związania z ofertą.doc (683,50KB)

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.jpeg

 

DOCXSIWZ z dnia 13.02.2018.docx (847,80KB)

PDFSIWZ z dnia 13.02.2018.pdf (29,46MB)

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=e1f60561-9feb-4f70-a77e-96c94c756756

PDFZałącznik nr 7 - PB-W - Projekt budowlano - wykonawczy.pdf (648,01KB)

JPEGzałącznik nr 7.1. do PB-W Mapa poglądowa.jpeg (2,13MB)

JPEGZałącznik nr 7.2. do PB-W Mapa skala 1_5000.jpeg (1,96MB)

PDFZałącznik nr 7.3 do PB-W - pliki GPS z przebiegiem trasy.pdf (18,42KB)

7ZZałącznik nr 7.4.1.do PB-W Punkt wypoczynkowy.7z (1,08MB)

7ZZałącznik nr 7.4.2. do PB-W Brama wjazdowa.7z (652,37KB)

7ZZałącznik nr 7.4.3. do PB-W Słupek.7z (1,79MB)

7ZZałącznik nr 7.4.4. do PB-W Wzór oznakowania.7z (10,46MB)

7ZZałącznik nr 7.4.5. do PB-W Szykana zwalniająca.7z (1,72MB)

7ZZałącznik nr 7.4.6. do PB-W Kładka drewniana.7z (3,55MB)

7ZZałącznik nr 7.4.7 do PB-W Rynna odwadniająca.7z (1,81MB)

7ZZałącznik nr 7.4.8. do PB-W Kątownik ocynkowany slupek szykana.7z (227,54KB)

7ZZałącznik nr 7.4.9.do PB-W Kątownik ocynkowany na kładke.7z (220,47KB)

7ZZałącznik nr 7.5. do PB-W Schematy i rozwiązania technologiczne przebiegu ścieżki.7z (17,29MB)

JPEGZałącznik nr 7.6. do PB-W Logo Singletrack Glacensis.jpeg (1,83MB)

DOCXZałącznik nr 7.7. do PB-W Regulamin.docx (484,42KB)

PDFZałącznik nr 8 - STWIOR.pdf (457,12KB)

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót Pętla Ostoja Jodłow.pdf (10,52MB)

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 279
W tym miesiącu: 37883
Od początku: 24386775
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne