Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 w ramach projektu „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 02.02.2018 r. Nr 513329-N- 2018.

logo.jpeg

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V - A Republika Czeska – Polska, w ramach projektu, pn.: „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich”  

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert.jpeg

WYJAŚNIENIA DO SIWZ z dnia 09.02.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 09.02.2018.jpeg

WYJAŚNIENIA DO SIWZ z dnia 07.02.2018 r.

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 07.02.2018 str. 1.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 07.02.2018 str. 2.jpeg

WYJAŚNIENIA DO SIWZ z dnia 06.02.2018 r.

001.jpeg

DOCSIWZ 02.02.2018.doc

PDFSIWZ 02.02.2018.pdf

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=906f3a5e-809a-4c00-bed1-3c1ab83725d7

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2322
W tym miesiącu: 229172
Od początku: 18372587
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne