E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

ROK 2018 - ZAMÓWIENIA

Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych i gadżetów w ramach mikroprojektu "Nowoczesne technologie na porganiczu polsko-czeskim" - Nr postępowania OR.271.25.2018 z dnia 28.11.2018 r.

Logo ok.png

Kod CPV: 39294100-0

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (773,42KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (449,45KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (5,71MB), DOCZapytanie ofertowe.doc (757,50KB)

Termin składania ofert do 07 grudnia 2018 r. do godz. 11:00                             

***********************************************************************************************************************************************************************

 Opracowanie graficzne i tekstowe folderu promującego narciarstwo biegowe oraz opracowanie graficzne 1 dużej tablicy informacyjnej oraz 5 szt. tabliczek kierunkowych w języku polskim i czeskim" do projektu pn. "aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko-czeskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Glacensis - Nr postępowania ITiG.271.26.2018 z dnia 15.10.2018 r.

Kod CPV: 39294100-0

UWAGA!

ZAPYTANIE OFERTOWE UNIEWAŻNIONO: PDFInformacja o unieważnieniu zapytania.pdf (329,10KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:PDFZaproszenie.pdf (933,62KB)DOCXzał nr 1 formularz ofertowy.docx (86,19KB)PDFzał nr 2 - wzór umowy.pdf (739,47KB)

Termin składania ofert do 26 października 2018 r. do godz. 11:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa: Część I „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu od ulicy Tysiąclecia P.P. do ulicy Osiedle w Międzylesiu"; Część II "Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Smreczynie – etap I" - Nr postępowania ITiG.271.25.2018 z dnia 31.08.2018 r.

Kod CPV: 71320000-7

UWAGA!!! Zmieniono termin składania ofert oraz termin zakończenia zadania dla części nr II. 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty- część II: PDFWybór najkorzystniejszej oferty Smreczyna.pdf (369,85KB)

Informacja z otwarcia ofert - część II: PDFInformacja z otwarcia ofert Smreczyna.pdf (365,69KB)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część I:PDFInformacja o wyborze najlepszej oferty.pdf (372,90KB)

Informacja z otwarcia ofert - część IPDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (368,16KB)

Zmienione zapytanie ofertowe:PDFZmienione zapytanie ofertowe z dnia 06.09.2018 r..pdf (2,68MB)DOCXZmienione Załączniki nr 1, 2, 3 i 4.docx (659,56KB)

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego:PDFWyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 06.09.2018 r..pdf (469,04KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie Ofertowe.pdf (2,65MB)DOCXZałączniki nr 1, 2, 3 i 4.docx (991,25KB)

Termin składania ofert do 10 września 2018 r. do godz. 11:00 - dla części nr I

                                do 13 września 2018 r. do godz. 11:00 - dla części nr II

***********************************************************************************************************************************************************************

Konserwacja gruntowna rowu melioracyjnego w Gajniku (dz. nr 83)- Nr postępowania ITiG.271.25.2018 z dnia 30.08.2018 r.

Kod CPV: 45246400-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (326,64KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (336,42KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,46MB)DOCXZał. nr 1 - formularz ofertowy.docx (18,56KB)PDFZał. nr 2 - przedmiar robót.pdf (814,93KB)PDFwzór umowy.pdf (1,34MB)

Termin składania ofert do 11 września 2018 r. do godz. 11:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Zakup wyciskacza do śladów pod narty biegowe - do zakładania i utrzymywania tras - w ramach mikroprojektu typu B i C pn.:"Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko - czeskiego" - Nr postępowania ITiG.271.24.2018 z dnia 23.08.2018 r.

Kod CPV: 37411000-2

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZaproszenie.pdf (1,91MB), DOCZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.doc (206,00KB)PDFWzór umowy.pdf (1,40MB)

Termin składania ofert do 04 września 2018 r. do godz. 11:00

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

PDFinfor. z otwarcia ofert.pdf (313,87KB)

***********************************************************************************************************************************************************************

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa: Część I „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu od ulicy Tysiąclecia P.P. do ulicy Osiedle w Międzylesiu"; Część II "Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chrobrego w Międzylesiu”, Część III "Dokumentacja projektowo – kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Smreczynie – etap I" - Nr postępowania ITiG.271.23.2018 z dnia 20.08.2018 r.

Kod CPV: 71320000-7

Informacja z wyboru i unieważnienia zapytania: PDFInformacja o wyborze.pdf (408,67KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (408,13KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:PDFZapytanie ofertowe.pdf (7,31MB)DOCXZałączniki nr 1,nr 2, nr 3.docx (127,17KB)DOCXZałącznik nr 4 - wzór umowy.docx (126,53KB)

Termin składania ofert do 28 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Wyposażenie domów kultury na terenie gminy Międzylesie - Nr postępowania ITiG.271.22.2018 z dnia 14.08.2018 r.

Kod CPV: 39290000-1, 30236000-2, 38652100-1, 32340000-8

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFWybór najkorzystniejszej oferty.pdf (361,36KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (376,49KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,15MB),DOCXZałącznik nr 1 i nr 2.docx (26,19KB)PDFZałącznik nr 3 - Wzór umowy.pdf (1,87MB)PDFZałącznik nr 4 - szczegółowe zestawienie wyposażenia.pdf (675,54KB)

Termin składania ofert do 21 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Smreczynie - etap I - Nr postępowania ITiG.271.21.2018 z dnia 03.08.2018 r.

Kod CPV: 71320000-7

Unieważnienie:PDFOgłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf (277,21KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (393,92KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: DOCXZapytanie ofertowe.docx (689,78KB)PDFzapytanie ofertowe.pdf (4,92MB)PDFMapa do celow projektowych.pdf (3,07MB)

Termin składania ofert do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 13:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy Chrobrego w Międzylesiu - Nr postępowania ITiG.271.20.2018 z dnia 03.08.2018 r.

Kod CPV: 71320000-7

Unieważnienie:PDFOgłoszenie o unieważnienie zapytania ofertowego.pdf (278,72KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (362,67KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: DOCXZapytanie ofertowe.docx (689,86KB)PDFzapytanie ofertowe.pdf (5,00MB)PDFMapa do celów projektowych.pdf (3,10MB)

Termin składania ofert do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu od ulicy Tysiąclecia PP do ulicy Osiedle w Międzylesiu - Nr postępowania ITiG.271.19.2018 z dnia 03.08.2018 r.

Kod CPV: 71320000-7

Unieważnienie: PDFOgłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego.pdf (282,36KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (329,77KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: DOCXZapytanie ofertowe.docx (689,84KB)PDFzapytanie ofertowe.pdf (4,89MB)JPEGmapa ewidencyjna.jpeg (74,58KB)JPEGMapa do celów projektowych Międzylesie.jpeg (65,86KB)

Termin składania ofert do 14 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach realizacji zadania pn: "Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Międzylesie" - Nr postępowania ITiG.271.18.2018 z dnia 03.08.2018 r.

Kod CPV: 71247000-1

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (335,69KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (342,17KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,06MB)DOCXZałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (36,08KB)PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (1,48MB)

Termin składania ofert do 13 sierpnia 2018 r. do godz. 11:00

***********************************************************************************************************************************************************************

"Dowóz uczniów do Samorządowej Szkoły Podstawowej w Międzylesiu w roku szkolnym 2018/2019, dowóz na trasie Międzylesie - Roztoki - Międzylesie" - Nr postępowania Oś.271.17.2018 z dnia 02.08.2018 r.

Kod CPV: 60112000-6

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejzej oferty.pdf (286,25KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (289,04KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: DOCXZapytanie ofertowe.docx (696,25KB)PDFZapytanie ofertowe.pdf (5,83MB)

Termin składania ofert do 10 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00

***********************************************************************************************************************************************************************

"Zakup i dostawa wyposażenia żłobka" - Nr postępowania Oś.271.16.2018 z dnia 17.07.2018 r.

Kod CPV: 39150000-8, 39290000-1

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (358,10KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (345,93KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 23.07.2018 r.:PDFOgłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf (1 019,75KB)DOCXII szczegółowe zestawienie załącznik nr 4.docx (34,16KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe.pdf (2,70MB)DOCXZałącznik nr 1 i nr 2.docx (22,91KB)JPEGZałącznik nr 3 wzór umowy cz. 1.jpeg (72,66KB)JPEGZałącznik nr 3 wzór umowy cz. 2.jpeg (74,12KB)JPEGZałącznik nr 3 wzór umowy cz. 3.jpeg (83,03KB)DOCXZałącznik nr 4 - szcezgółowe zestawienie.docx (32,49KB)

Termin składania ofert do 27 lipca 2018 r. do godz. 11:00

***********************************************************************************************************************************************************************

"Zakup i dostawa miału węglowego, węgla kamiennego do ogrzewania remiz Ochotniczych Straży Pożarnych i świetlic z terenu Gminy Międzylesie na sezon grzewczy 2018/2019" - Nr postępowania Oś.271.15.2018 z dnia 17.07.2018 r.

Kod CPV: 09111210-5, 09242000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (308,61KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (348,94KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.07.2018 r.:PDFOgłoszenie o zmienie zaproszenia.pdf (1,22MB)DOCXNowy załącznik nr 1 oferta.docx (14,34KB)JPEGNowy wzór umowy str. 1.jpeg (64,90KB)JPEGNowy wzór umowy str. 2.jpeg (77,32KB)JPEGNowy wzór umowy str. 3.jpeg (81,53KB)JPEGNowy wzór umowy str. 4.jpeg (44,77KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZaproszenie.pdf (1,55MB)DOCXformularz ofertowy.docx (14,16KB)JPEGWzór umowy cz. 1.jpeg (71,73KB)JPEGWzór umowy cz. 2.jpeg (81,54KB)JPEGWzór umowy cz. 3.jpeg (81,67KB)JPEGWzór umowy cz. 4.jpeg (41,27KB)

Termin składania ofert do 01 sierpnia 2018 r. do godz. 12:00

***********************************************************************************************************************************************************************

"Zakup skutera wielozadaniowego" w ramach mikroprojektu typu B i C pn.: "Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko - czeskiego" - Nr postępowania ITiG.271.14.2018 z dnia 02.07.2018 r.

Kod CPV: 34421000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (316,58KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.07.2018 r.:PDFInformacja z otwarcia ofert..pdf (347,97KB)

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 04.07.2018 r.:PDFWyjaśnienia do zaproszenia z dnia 04.07.2018 r..pdf (360,59KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZaproszenie.pdf (1,50MB)PDFZałącznik nr 1 - formularz oferty.pdf (951,04KB)DOCZałącznik nr 1 - formularz oferty.doc (206,50KB)PDFWzór umowy.pdf (1,27MB).

Termin składania ofert do 11 lipca 2018 r. do godz. 11:00

**********************************************************************************************************************************************************************

"Zakup skutera wielozadaniowego" w ramach mikroprojektu typu B i C pn.: "Aktywne narciarstwo biegowe pogranicza polsko - czeskiego" - Nr postępowania ITiG.271.13.2018 z dnia 13.06.2018 r.

Kod CPV: 34421000-7

Ogłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowegoJPEGOgłoszenie o unieważnieniu zapytania ofertowego.jpeg (48,91KB)

Informacja z otwarcia ofert: JPEGInformacja z otwarcia ofert..jpeg (63,65KB)

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 15.06.2018 r.: PDFWyjaśnienia.pdf (346,88KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZaproszenie do złożenia oferty.pdf (1,44MB)DOCZał. nr 1 - formularz oferty.doc (207,00KB)PDFZał. nr 2 - wzór umowy.pdf (1,21MB) 

Termin składania ofert do 26 czerwca 2018 r. do godz. 11:00

**********************************************************************************************************************************************************************

"Zakup autobusu 18- osobowego". - Nr postępowania Oś.271.12.2018 z dnia 30.05.2018 r.

Kod CPV: 34120000-4

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 12.06.2018 r.: PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (352,76KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.06.2018 r.: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (334,08KB)

Wyjaśnienia do Zaproszenia z dnia 08.06.2018 r.: PDFWyjaśnienia do zaproszenia z dnia 08.06.2018 r..pdf (297,73KB)

Wyjaśnienia do Zaproszenia z dnia 05.06.2018 r.:PDFWyjaśnienia do zaproszenia.pdf (427,97KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZaproszenie ofertowe.pdf (2,09MB)DOCXzałącznik nr 1 - formularz ofertowy.docx (19,06KB)PDFZałącznik nr 2 - wzór umowy.pdf (2,33MB)

Termin składania ofert do 11 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

***********************************************************************************************************************************************************************

"Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie: „Budowa Hali sportowej w Międzylesiu na działce nr 412/1". - Nr postępowania ITiG.271.11.2018 z dnia 25.05.2018 r.

Kod CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (707,90KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (696,27KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie_ofertowe_PB_Hala-Miedzylesie.pdf (4,98MB)DOCXZałączniki nr 1, 2, 3 i 4.docx (695,97KB)JPEGMapa do celów projektowych Międzylesie.jpeg (65,86KB)

Termin składania ofert do 04 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

***********************************************************************************************************************************************************************

"Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na zadanie: „Budowa Sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie”. - Nr postępowania ITiG.271.10.2018 z dnia 25.05.2018 r.

Kod CPV: 71000000-8, 71220000-6, 71320000-7

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (694,27KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (672,37KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie_ofertowe_PB_Sala-Domaszkow.pdf (5,03MB)DOCXZałączniki nr 1, 2, 3 i 4.docx (696,06KB)JPEGMapa do celów projektowych.jpeg (182,60KB)

Termin składania ofert do 04 czerwca 2018 r. do godz. 11:00

***********************************************************************************************************************************************************************

"Zakup i dostawa książek do biblioteki szkolnej w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu - Nr postępowania Oś.271.9.2018 z dnia 25.05.2018 r.

Kod CPV: 22113000-5

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (346,06KB)

Informacja z otwarcia ofert:PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (366,61KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZaproszenie.pdf (1,47MB)PDFZałącznik nr 1.pdf (5,58MB)DOCXzałącznik nr 2 formularz ofertowy.docx (15,52KB)PDFZałącznik nr 3 wzór umowy.pdf (448,74KB)

Termin składania ofert do 06 czerwca 2018 r. do godz. 11:00

**********************************************************************************************************************************************************************

"Zakup i dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa" - Nr postępowania Oś.271.8.2018 z dnia 26.04.2018 r.

Kod CPV: 35110000-8

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty 11.05.2018r. PDFdoc00222820180515073640.pdf (394,91KB)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.05.2018r.PDFdoc00222920180515073702.pdf (406,00KB)

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 08.05.2018 r.:PDFWyjaśnienia do zapytania z dnia 08.05.2018.pdf (304,82KB)

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 07.05.2018 r.:PDFWyjaśnienia do zapytania.pdf (331,70KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZaproszenie.pdf (1,87MB)DOCZał nr 1 - formularz ofertowy.doc (67,50KB)PDFZał nr 2 - wzór umowy do zaproszenia.pdf (445,10KB)

Termin składania ofert do 11 maja 2018 r. do godz. 11:00

*********************************************************************************************************************************************************************

Zapytanie ofertowe w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów  zawierających azbest w ramach zadania p.n.:„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Międzylesie - 2018” - Nr postępowania ITiG.271.7.2018 z dnia 25.04.2018 r.

Kod CPV: 45262600-7; 90650000-8

Informacja z otwarcia ofert z dnia 10.05.2018 r.:JPEGInformacja z otrwacia ofert.jpeg (55,53KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFazbest - zapytanie ofertowe.pdf (2,17MB),DOCzałącznik nr 1 do zap. ofert..doc (33,50KB),DOCzałącznik nr 2 do zap. ofert..doc (27,50KB)DOCzałącznik nr 3 do zap. ofert..doc (32,50KB)PDFazbest - wzór umowy.pdf (2,04MB)RTFzał. do umowy 1.rtf (53,58KB)DOCzał. do umowy 2.doc (32,50KB)DOCzał. do umowy 3.doc (45,50KB)

Termin składania ofert do 10 maja 2018 r. do godz. 10:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  dla zadania pn. „Utworzenie i funkcjonowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Samorządowym Żłobku w Międzylesiu” - Nr postępowania Oś.271.6.2018 z dnia 07.03.2018 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: PDFInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.pdf (260,73KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (285,70KB)

Kod CPV: 71000000-8, 71200000-0, 71220000-6, 71221000-3

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: DOCXZapytanie ofertowe.docx (703,14KB), PDFzapytanie ofertowe.pdf (1,87MB)PDFZał. nr 1 - formularz oferty.pdf (411,04KB)PDFZał. nr 2 - Wykaz wykonanych usług.pdf (364,64KB)PDFZał. nr 3 - wzór umowy.pdf (1,64MB)JPEGRzut parteru.jpeg (49,91KB)JPEGRzut parteru z wrysowanym planowanym żłobkiem.jpeg (58,79KB)PDFMapa do celów projektowych.pdf (1,05MB)JPEGMapa do celów projektowych.jpeg (140,64KB)JPEGMapa z zaznaczonymi budynkami A i B.jpeg (158,10KB)

Termin składania ofert do 14 marca 2018 r. do godz. 11:00

**********************************************************************************************************************************************************************

Przebudowa fontanny wraz z okalającym ją skwerem w ramach projektu "Nie zapominamy - 2 etap" - Nr postępowania OR.271.5.2018 z dnia 09.02.2018 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:JPEGInformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.jpeg (66,33KB)

Informacja z otwarcia ofert: PDFinf z otwarcia ofert.pdf (349,27KB)

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego z dnia 23.02.2018 r.: JPEGWyjaśnienia do zapytania ofertowego.jpeg (61,93KB)

Kod CPV: 44111200-0, 45262600-7, 45332000-3, 45311000-0, 45400000-1

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami:DOCXZapytanie ofertowe z dnia 09.02.2018.docx (632,20KB), PDFZapytanie ofertowe z dnia 09.02.2018.pdf (6,72MB)XLSzał. nr 6, 7 i 8 - Kosztorysy ofertowe.xls (78,50KB)ATHPrzedmiar i kosztorys iwestorski prace elektryczne.ath (20,55KB)PDFPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace wod-kan.pdf (81,46KB)ATHPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace wod-kan.ath (22,83KB)PDFPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace budowlane.pdf (187,38KB)ATHPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace budowlane.ath (55,47KB)PDFPrzedmiar i kosztorys inwestorski - prace elektryczne.pdf (82,87KB)DOCOPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY FONTANNY NA DZIAŁCE NR 185.doc (34,00KB), PROJEKT BUDOWLANY: 7ZPROJEKT BUDOWALNY 1.7z (7,61MB)PDFmapy do projektu budowlanego.pdf (3,11MB)

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=c3996d28-0eb3-4e64-8358-f331ff69bafd

Termin składania ofert do 26 lutego 2018 r. do godz. 13:00

**********************************************************************************************************************************************************************

Zakup pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej oraz matematycznej do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie w projekcie pn.:"Podniesienie kompetencji wśród uczniów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Przyjaciół Dzieci Samorządowa Szkoła Podstawowa w Domaszkowie". - Nr postępowania ITiG.271.4.2018 z dnia 23.01.2018 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty: JPEGinformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.jpeg (109,30KB)

Informacja z otwarcia ofert:JPEGinformacja z otawarcia ofert.jpeg (94,65KB)

UWAGA!!!

OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPROSZENIA: PDFogłoszenie o zmianie zaproszenia.pdf (1,61MB)

ZAMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT - 08 LUTY 2018 R. GODZ. 12:00 

ZMIENIONE ZAŁĄCZNIKI DO OFERT:

PDFzal nr 1 opis zamowienia.pdf (879,25KB)

DOCzal nr 2_formularz oferty-1.doc (450,50KB)

PDFzal nr 3_wzor umowy-1.pdf (394,65KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzaproszenie.pdf (1,49MB)PDFzal nr 1 opis zamówienia.pdf (879,22KB)DOCzal nr 2_formularz oferty.doc (445,00KB)PDFzal nr 3_wzór umowy.pdf (393,33KB)

Termin składania ofert do 02 lutego 2018 r. do godz. 12:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Przebudowa fontanny wraz z okalającym ją skwerem w ramach projektu "Nie zapominamy - 2 etap" - Nr postępowania ITiG.271.3.2018 z dnia 23.01.2018 r.

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego: PDFUnieważnienie zapytania ofertowego.pdf (279,10KB) 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: DOCXZapytanie ofertowe z dnia 23.01.2018.docx (632,05KB)PDFZapytanie ofertowe z dnia 23.01.2018 r..pdf (12,52MB)XLSzał. nr 6, 7 i 8 - Kosztorysy ofertowe.xls (78,50KB)ATHPrzedmiar i kosztorys iwestorski prace elektryczne.ath (20,55KB)PDFPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace wod-kan.pdf (81,46KB)ATHPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace wod-kan.ath (22,83KB)PDFPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace budowlane.pdf (187,38KB)ATHPrzedmiar i kosztorys inwestorski prace budowlane.ath (55,47KB)PDFPrzedmiar i kosztorys inwestorski - prace elektryczne.pdf (82,87KB)DOCOPIS TECHNICZNY PRZEBUDOWY FONTANNY NA DZIAŁCE NR 185.doc (34,00KB)

Termin składania ofert do 07 lutego 2018 r. do godz. 11:00

**********************************************************************************************************************************************************************

Zakup i dostawa materiałów biurowych dla Gminy Międzylesie na rok 2018 - Nr postępowania OR.271.2.2018 z dnia 17.01.2018 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:JPEGInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.jpeg (47,87KB)

Informacja z otwarcia ofert:JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (48,04KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFzapytanie ofertowe.pdf (2,22MB)

Termin składania ofert do 29 stycznia 2018 r. do godz. 8:00

***********************************************************************************************************************************************************************

Przyjęcie i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Międzylesie - Nr postępowania ITiG.271.1.2018 z dnia 08.01.2018 r.

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty:JPEGInformacja z wyboru najkorzystniejszej oferty.jpeg (44,02KB)

Informacja z otwarcia ofert:JPEGInformacja z otwarcia ofert.jpeg (47,96KB)

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego: JPEGWyjaśnienia.jpeg (77,95KB)

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami: PDFZapytanie ofertowe wraz z załącznikami.pdf (3,55MB)

Termin składania ofert drogą elektroniczną do 15 stycznia 2018 r. do godz. 10:00

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 366
W tym miesiącu: 35694
Od początku: 24384586
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne