E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28 LISTOPADA 2017 R.

PDFNr XXXIV-179-17 uchylająca w spr. stwierdzenia zakończenia działalności Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Międzylesiu oraz Samorządowego Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie.pdf (87,98KB),

PDFNr XXXIV-180-17 uchylająca uchwałę w spr. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Międzylesiu w Samorządową Szkołę Podstawową w Międzylesiu.pdf (89,98KB),

PDFNr XXXIV-181-17uchylająca uchwałę w spr.stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej SSP w Zespole Szk-Przedszk. w Domaszkowie.pdf (89,14KB),

PDFNr XXXIV-182-17 w spr. stwierdzenia zakończenia działalności Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Międzylesiu oraz Samorządowego Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie.pdf (87,95KB),

PDFNr XXXIV-183-17 w spr. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Międzylesiu w Samorządową Szkołę Podstawową w Międzylesiu.pdf (90,90KB),

PDFNr XXXIV-184-17 w spr. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej SSP w Zespole Szk- Przedszk w Domaszkowie w ośmioletnią SSP w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Domaszkowie.pdf (89,32KB),

PDFNr XXXIV-185-17 w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie MiG Międzylesie na rok 2018.pdf (366,57KB),

PDFNr XXXIV-186-17w spr. przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.pdf (105,54KB),

PDFNr XXXIV-187-17 w spr. przyjęcia Programu współpracy z org. pozarządowymi na rok 2018.pdf (189,20KB),

PDFUchwała Nr XXXIV-188-17 w spr. podatku od nieruchomości.pdf (96,69KB) - Dziennik Urzędowy - 2017, Poz. 5184 z dnia 8 grudnia 2017 r. 

PDFUchwała Nr XXXIV-189-17 w spr. opłaty targowej.pdf (91,46KB) - Dziennik Urzędowy - 2017, Poz. 5185 z dnia 8 grudnia 2017 r. 

PDFUchwała Nr XXXIV-190-17 w spr. podatku od środków transportowych.pdf (98,34KB) - Dziennik Urzędowy - 2017, Poz. 5186 z dnia 8 grudnia 2017 r. 

PDFUchwała Nr XXXIV-191-17 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2017.pdf (804,65KB).

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 351
W tym miesiącu: 351
Od początku: 23576338
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne