Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

UCHWAŁY PODJĘTE NA XXXIV SESJI RADY MIEJSKIEJ W DNIU 28 LISTOPADA 2017 R.

PDFNr XXXIV-179-17 uchylająca w spr. stwierdzenia zakończenia działalności Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Międzylesiu oraz Samorządowego Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie.pdf,

PDFNr XXXIV-180-17 uchylająca uchwałę w spr. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Międzylesiu w Samorządową Szkołę Podstawową w Międzylesiu.pdf,

PDFNr XXXIV-181-17uchylająca uchwałę w spr.stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej SSP w Zespole Szk-Przedszk. w Domaszkowie.pdf,

PDFNr XXXIV-182-17 w spr. stwierdzenia zakończenia działalności Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Międzylesiu oraz Samorządowego Gimnazjum nr 2 w Domaszkowie.pdf,

PDFNr XXXIV-183-17 w spr. stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Międzylesiu w Samorządową Szkołę Podstawową w Międzylesiu.pdf,

PDFNr XXXIV-184-17 w spr. stwierdzenia przekształcenia sześcioletniej SSP w Zespole Szk- Przedszk w Domaszkowie w ośmioletnią SSP w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Domaszkowie.pdf,

PDFNr XXXIV-185-17 w spr. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie MiG Międzylesie na rok 2018.pdf,

PDFNr XXXIV-186-17w spr. przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.pdf,

PDFNr XXXIV-187-17 w spr. przyjęcia Programu współpracy z org. pozarządowymi na rok 2018.pdf,

PDFUchwała Nr XXXIV-188-17 w spr. podatku od nieruchomości.pdf - Dziennik Urzędowy - 2017, Poz. 5184 z dnia 8 grudnia 2017 r. 

PDFUchwała Nr XXXIV-189-17 w spr. opłaty targowej.pdf - Dziennik Urzędowy - 2017, Poz. 5185 z dnia 8 grudnia 2017 r. 

PDFUchwała Nr XXXIV-190-17 w spr. podatku od środków transportowych.pdf - Dziennik Urzędowy - 2017, Poz. 5186 z dnia 8 grudnia 2017 r. 

PDFUchwała Nr XXXIV-191-17 w spr. zmian w budżecie gminy na rok 2017.pdf.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2345
W tym miesiącu: 115467
Od początku: 21054181
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne