E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Pracownia matematyczno-cyfrowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu

 

logggg.jpeg

 

Pracownia matematyczno-cyfrowa w Samorządowej Szkole Podstawowej w Międzylesiu

 

W związku z realizacją projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w ramach RPO WD 2014-2020 Oś Priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna został zakupiony sprzęt cyfrowy oraz pomoce dydaktyczne ułatwiające nauczanie i uczenie się matematyki.

W pracowni znajduje się wiele pomocy dydaktycznych przydatnych do prowadzenia lekcji.

Pracownię wyposażono min. w nowe meble, stoliki i krzesła dla uczniów i nauczyciela, tablicę sucho ścieralną, tablicę multimedialną z oprogramowaniem do matematyki, projektor, wizualizer, 25 laptopów uczniowskich oraz jeden nauczycielski, urządzenie wielofunkcyjne Epson, oprogramowanie do nauczania matematyki, zestaw plansz ściennych obrazujący wybrane pojęcia z matematyki, zestawy figur przestrzennych, zestawy figur do nauki ułamków, zestaw  do wykonywania podstawowych pomiarów waga temperatura długość, magnetyczna oś liczbowa, przyrządy geometryczne pomagające w lepszym zrozumieniu matematyki.

Z pracowni korzystają głównie nauczyciele matematyki wraz z uczniami klas 4 -7 Szkoły Podstawowej oraz klas 2-3 Gimnazjum. Zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne pozwalają na uatrakcyjnienie lekcji matematyki, przybliżenie pojęć matematycznych i ich pokazanie ich praktycznego zastosowania w życiu codziennym.  Uczniowie korzystają z pomocy dydaktycznych zarówno w czasie lekcji jak i na zajęciach dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2194
W tym miesiącu: 52771
Od początku: 24401663
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne