E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Zarządzenie Nr 207/ 2017 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 13 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 207/ 2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 13 listopada 2017 r.

 

 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za dyrektora Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu.

 

Na podstawie art. 31 i art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 69 ust. 9  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) w związku z art. 4 pkt 16, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wyznacza się Panią Teresę Pietruszewską  - nauczyciela zatrudnionego w Samorządowym Przedszkolu w Międzylesiu - do pełnienia zastępstwa za dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności w zakresie wszelkich czynności, do których wykonywania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uprawniony jest dyrektor przedszkola, na okres od dnia 13 listopada 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

§ 2.

Udziela się Pani Teresie Pietruszewskiej pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z prowadzeniem przedszkola, w granicach określonych w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się specjaliście ds. oświaty.

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

Burmistrz Tomasz Korczak

Międzylesie, dnia 13.11.2017 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 803
W tym miesiącu: 34226
Od początku: 24166304
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne