E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Budowa tras rowerowych Singletrack Glacensis na obszarze Gminy Międzylesie

logo.jpeg  

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 07.11.2017 r. Nr 612157-N- 2017.

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

PDFogloszenie o uniewaznieniu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.pdf (340,26KB)

 

Zmiana SIWZ z dnia 09.11.2017 r.:  JPEGZmiana SIWZ.jpeg (49,42KB)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.11.2017 r.: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/aab380a7-41d6-4da1-8858-c96ff42b9db6

DOCXSIWZ z dnia 07.11.2017.docx (847,82KB)

PDFSIWZ z dnia 07.11.2017.pdf (4,06MB)

Ogłoszenie: https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=255b27da-3a00-4876-8c7e-411cbdbdc8c1

PDFZałącznik nr 7 - PB-W - Projekt budowlano - wykonawczy.pdf (648,01KB)

JPEGzałącznik nr 7.1. do PB-W Mapa poglądowa.jpeg (2,13MB)

JPEGZałącznik nr 7.2. do PB-W Mapa skala 1_5000.jpeg (1,96MB)

PDFZałącznik nr 7.3 do PB-W - pliki GPS z przebiegiem trasy.pdf (18,42KB)

7ZZałącznik nr 7.4.1.do PB-W Punkt wypoczynkowy.7z (1,08MB)

7ZZałącznik nr 7.4.2. do PB-W Brama wjazdowa.7z (652,37KB)

7ZZałącznik nr 7.4.3. do PB-W Słupek.7z (1,79MB)

7ZZałącznik nr 7.4.4. do PB-W Wzór oznakowania.7z (10,46MB)

7ZZałącznik nr 7.4.5. do PB-W Szykana zwalniająca.7z (1,72MB)

7ZZałącznik nr 7.4.6. do PB-W Kładka drewniana.7z (3,55MB)

7ZZałącznik nr 7.4.7 do PB-W Rynna odwadniająca.7z (1,81MB)

7ZZałącznik nr 7.4.8. do PB-W Kątownik ocynkowany slupek szykana.7z (227,54KB)

7ZZałącznik nr 7.4.9.do PB-W Kątownik ocynkowany na kładke.7z (220,47KB)

7ZZałącznik nr 7.5. do PB-W Schematy i rozwiązania technologiczne przebiegu ścieżki.7z (17,29MB)

JPEGZałącznik nr 7.6. do PB-W Logo Singletrack Glacensis.jpeg (1,83MB)

DOCXZałącznik nr 7.7. do PB-W Regulamin.docx (484,42KB)

PDFZałącznik nr 8 - STWIOR.pdf (457,12KB)

PDFZałącznik nr 9 - Przedmiar robót Pętla Ostoja Jodłow.pdf (10,52MB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (341,16KB)

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 461
W tym miesiącu: 38065
Od początku: 24386957
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne