E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich” został rekomendowany do dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Logo_cz_pl_eu_barevne.jpeg
 

W dniu 26.06.2017 r. otrzymaliśmy informację, że wspólny projekt czterech gminy: Międzylesie, Bystrzyca Kłodzka, Destne v Orlickych horach, Orlicke Zahori pt. „Modernizacja wyposażenia i wzajemna pomoc w sytuacjach kryzysowych w górach Orlickich i Bystrzyckich” został rekomendowany do dofinansowania ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, Oś priorytetowa 1. Dotacja EFRR na cały projekt wynosi 614 137,00 euro.

Głównym celem projektu jest zwiększenie transgranicznej gotowości do podejmowania działań podczas zdarzeń kryzysowych, poprzez doposażenie jednostek OSP i SDH w niezbędny sprzęt ratowniczo-gaśniczy oraz wspólne ćwiczenia i szkolenia dla wszystkich jednostek uczestniczących w projekcie.

Gmina Międzylesie w ramach w/w projektu zaplanowała:

Zakup specjalnego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem o pojemności 3500 dm3, z napędem 4x4 dla jednostki OSP Domaszków. Pojazd specjalny wyposażony w wyciągarkę elektryczną przednią oraz tylną, odpinane działka wodno-pianowe o wydajności 1600 dm3/min., przystosowany do poruszania się poza utwardzonymi drogami w obszarach górskich, trudno dostępnych. Realizacja zadania I kwartał 2018 r.

Druk broszury-słownika czesko-polskiego, dla członków OSP i SDH. Realizacja zadania IV kwartał 2017 r.

Zakup laptopa ze wzmocnioną ramą wraz z oprogramowaniem, sprzęt niezbędny do specjalnego informowania w razie interwencji i lokalizacji zdarzeń po drugiej stronie granicy. Realizacja zadania IV kwartał 2017 r.

Zakup specjalnego telefonu komórkowego (2 szt.), wodoodpornego, wstrząsoodpornego, z podłączeniem do Internetu, z kamerą, sprzęt niezbędny do specjalnej komunikacji w razie konieczności interwencji pomiędzy partnerami projektu po obu stronach granicy. Realizacja zadania IV kwartał 2017 r.

Zakup namiotu o wymiarach o konstrukcji 100 % aluminium, 100% wodoodporny, wymiar 3 m x 4,5 m, z odpinanymi ścianami bocznymi. Namiot wykorzystywany podczas wspólnych interwencji i ćwiczeń w złą pogodę, będzie pełnił funkcję schronienia dla poszkodowanych ludzi z miejsca zdarzenia. W razie potrzeby będzie wypożyczany partnerom projektu. Realizacja zadania IV kwartał 2017 r.

Wspólne zintegrowane ćwiczenia plenerowe jednostek OSP i SDH uczestniczących w projekcie, poprowadzone przez firmę szkoleniową. Realizacja zadania IV kwartał 2017 r.

Wydatki kwalifikowalne objęte projektem w ramach zaplanowanych przez Gminę Międzylesie działań wynoszą 219 250,00 euro. Poziom dofinansowania 85%, wkład własny 15%.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 817
W tym miesiącu: 37580
Od początku: 24169658
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne