E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY MIĘDZYLESIE WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI I INSTYTUCJAMI KULTURY

Postępowania prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 euro i nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 poz.1579 z późn. zm.) - Opublikowane w dniu 03.10.2017 r. Nr 596676-N- 2017.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA Z DNIA 02.11.2017 r.

PDFZawiadomienie o wynikach postępowania.pdf (1,69MB)

Zawiadomienie o wynikach posteowania 1.jpeg

Zawiadomienie o wynikach posteowania 2.jpeg

Zawiadomienie o wynikach posteowania 3.jpeg

Zawiadomienie o wynikach posteowania 4.jpeg

Zawiadomienie o wynikach posteowania 5.jpeg

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DNIA 25.10.2017 R.

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (3,91MB)

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT !!!!

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Z DNIA 12.10.2017 R.https://bzp.uzp.gov.pl/ZP406/Preview/26818ce5-96e4-4d91-b7d2-2de17641392e

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 23.10.2017 r.

PDFWyjaśnienia do SIWZ z dnia 23.10.2017.pdf (332,83KB)

Wyjaśnienia do SIWZ z 23.10.2017.jpeg

WYJAŚNIENIA DO SIWZ Z DNIA 18.10.2017 r.

PDFWyjaśnienia do SIWZ 18.10.2017.pdf (4,96MB)

Wyjaśnienia do SIWZ str. 1.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 2.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 3.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 4.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 5.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 6.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 7.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 8.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 9.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 10.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 11.jpeg

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

PDFWyjaśnienia do SIWZ.pdf (5,10MB)

Wyjaśnienia do SIWZ str. 1.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 2.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 3.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 4.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 5.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 6.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 7.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 8.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 9.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 10.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 11.jpeg

Wyjaśnienia do SIWZ str. 12.jpeg

 

PDFSIWZ z dnia 03.10.2017.pdf (1,37MB)

DOCSIWZ z dnia 03.10.2017.doc (1,20MB)

XLSZałącznik nr 1d do SIWZ 03.10.2017.xls (90,00KB)

Ogłoszeniehttps://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=b67643a5-ee4d-4fb7-9e93-2944261d12ff

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 990
W tym miesiącu: 28898
Od początku: 24377790
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne