E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Szkoła w Międzylesiu zyskała nowoczesną pracownię

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor.jpeg

Podczas inauguracji roku szkolnego 2017/2018 w dniu 4 września 2017 r. w Szkole Podstawowej w Międzylesiu burmistrz Tomasz Korczak wraz z dyrektorem placówki Ryszardem Bodnar dokonali uroczystego otwarcia nowej pracowni matematyczno-cyfrowej. W ramach projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, Gmina Międzylesie zakupiła nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno-cyfrowej. Pracownia została wyposażona min. w nowe meble, tablice, przybory matematyczne, laptopy dla uczniów oraz nauczyciela, wizualizer, drukarkę, tablicę multimedialną, projektor oraz niezbędne programy antywirusowe oraz programy edukacyjne. W ramach projektu zakupiono także przenośny podjazd – rampę dla osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 7 - Infrastruktura edukacyjna, Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną, Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych).

Całkowita wartość projektu - 140 652,44 PLN, wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 119 554,58 PLN.

Mamy nadzieję, że teraz lekcje matematyki będą dla uczniów wyjątkowo przyjemne, poprawią efekty kształcenia, wyniki egzaminów oraz pozwolą zgłębiać fascynujący świat matematyki.

 

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1994
W tym miesiącu: 52571
Od początku: 24401463
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne