Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Dotacje do budowy ujęć wody i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego  dnia 01.06.2017 r. przez Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie w ramach projektu pn.

 Udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie gminy Międzylesie,

w roku bieżącym, w ramach środków zabezpieczonych w budżecie, dofinansowaniem objętych zostanie 8 wniosków, w tym: 6 wniosków dot. budowy ujęć wody oraz 2 wnioski dot. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Na rok 2018 i lata następne zarejestrowano 21. wniosków ( 11- ujęcia wody, 10 - przydomowe oczyszczalnie ścieków). Trzy wnioski rozpatrzono negatywnie.

Do wszystkich osób, Burmistrz skierował odpowiednia korespondencję.

11.09.2017 r.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 3981
W tym miesiącu: 206507
Od początku: 22830177
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne