E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących  projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Forma  konsultacji:
Zbieranie uwag w formie:  pisemnej; elektroniczne; ustnie   oraz  spotkanie i wywiady ,  zgodnie z art.. 6. ust 3. pkt. 1 i 2 ustawy z dnia  9 października 2015 r.  o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.).

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych:

29  maja 2017 r.

Termin, w którym prowadzone były konsultacje:
06 czerwca- 05 lipca 2017 r.

Miejsce składania uwag, opinii i sugestii:

Zgłoszenia można było dokonać pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, lub mailowo na adres e-mail: oraz  ustnie lub pisemnie w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki  i  w trakcie spotkania.
 

Termin spotkania:

22 czerwca  2017 r.

Miejsce spotkania:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, Plac Wolności 1  – sala konferencyjna (II piętro, sala nr 14)

Podsumowanie przebiegu konsultacji:

Zaplanowane na dzień 22 czerwca br. spotkanie informacyjno-konsultacyjne, poświęcone zasadom wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji, nie odbyło się   z uwagi na brak osób  zainteresowanych tematem.

W ramach powyższych form  prowadzania konsultacji społecznych, w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, sugestie czy opinie, odnoszące się do przedmiotu prowadzonych konsultacji.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1591
W tym miesiącu: 42487
Od początku: 24233504
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne