E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych dotyczących  projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020

Informacja podsumowująca przebieg konsultacji społecznych
dotyczących  projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020

Forma  konsultacji:
Zbieranie uwag w formie:  pisemnej; elektroniczne; ustnie   oraz  spotkanie i wywiady ,  zgodnie z art.. 6. ust 3. pkt. 1 i 2 ustawy z dnia  9 października 2015 r.  o rewitalizacji ( Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 ze zm.).

Obwieszczenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych:

30 czerwca  2017 r.

Termin, w którym prowadzone były konsultacje:
10 lipca  - 9 sierpnia 2017 r.

Miejsce składania uwag, opinii i sugestii:

Zgłoszenia można było dokonać pisemnie na adres Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu, lub mailowo na adres e-mail: oraz  ustnie lub pisemnie w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki  i  w trakcie spotkania.
 

Termin spotkania:

17  lipca 2017 r.

Miejsce spotkania:

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Międzylesiu Pl. Wolności 15
 

Podsumowanie przebiegu konsultacji:

W dniu 17 lipca  br. odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla wszystkich zainteresowanych, poświęcone zmianom Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016-2020, wprowadzonym po ocenie i weryfikacji Programu przez ekspertów Urzędu Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, pod względem zgodności z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 oraz z Wytycznymi programowymi IŻ RPO WD dotyczącymi zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji (lub dokumentów równorzędnych) w perspektywie finansowej 2014-2020. Podczas spotkania przeprowadzono z zebranymi uczestnikami wywiady.

W ramach powyższych form  prowadzania konsultacji społecznych, w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi, sugestie czy opinie, odnoszące się do przedmiotu prowadzonych konsultacji.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 1197
W tym miesiącu: 44921
Od początku: 24393813
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne