Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne

FE_PR-DS-UE_EFFR-poziom-PL-kolor.jpeg

Gmina Międzylesie przystąpiła do realizacji projektu pn. „Pracownia matematyczno-cyfrowa” – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Międzylesiu poprzez poprawę stanu i wyposażenia infrastruktury naukowo-dydaktycznej w postaci wyposażenia w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
Oś priorytetowa 7 - Infrastruktura edukacyjna,
Działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną,
Poddziałanie 7.1.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – konkursy horyzontalne – nabór na OSI (Infrastruktura szkół podstawowych i gimnazjalnych).

Nr projektu: RPDS.07.01.01-02-0069/16
Wartość projektu: 140 652,44 PLN
Wartość dofinansowania: 119 554,58 PLN

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie i pomoce dydaktyczne do pracowni matematyczno-cyfrowej w Zespole Szkół w Międzylesiu oraz wykonane dostosowanie/adaptacja sali na potrzeby zakupionego sprzętu/wyposażenia. Pracownia zostanie wyposażona min. w nowe meble, tablice, przybory matematyczne, laptopy dla 25 uczniów oraz nauczyciela, wizualizer, drukarkę, tablicę multimedialną, projektor oraz niezbędne programy antywirusowe oraz programy edukacyjne.

 

Działania te wpłyną na poprawę warunków edukacji, co w konsekwencji przyczyni się do poprawy efektów kształcenia oraz osiąganych wyników.

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6614
W tym miesiącu: 125277
Od początku: 18510228
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne