E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Wykaz nr 15/2017 z dnia 14.07.2017 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego ul. L. Waryńskiego 17/1, obręb Międzylesie.

Wykaz nr 15/2017

 

Lp.

Oznaczenie

Treść

1.

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej

Międzylesie

dz. 14/48

SW1K/00047845/5

2.

Powierzchnia nieruchomości

0,0120 ha

3.

Opis nieruchomości

ul. L. Waryńskiego 17/1

lokal mieszkalny położony na parterze (I kondygnacja) budynku, w skład którego wchodzą: dwa pokoje, kuchnia, łazienka z wc, przedpokój o łącznej pow. 41,75 m2 oraz pomieszczeniem przynależnym o pow. 19,85 m2, z prawem własności lokalu wiąże się udział w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu w wys. 3043/10000

4.

Przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania

1MW12-zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

-

6.

Cena nieruchomości

69.821,00 zł brutto

7.

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

-

8.

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

-

9.

Terminy wnoszenia opłat

-

10.

Zasady aktualizacji opłat

-

11.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy

12.

Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1, pkt. 1 i pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

28.08.2017 r.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia  14.07.2017 r. do dnia 04.08.2017 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.

Informacji udziela Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).

Z-up. Burmistrza

/-/ Aleksandra Kruk

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2128
W tym miesiącu: 47258
Od początku: 24301881
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne