Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

OGŁOSZENIE O XXX SESJI RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU W DNIU 05 LIPCA 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MIĘDZYLESIU

informuje, że w dniu 5 lipca 2017 r.

o godz. 10.00 w sali nr 14 Urzędu Miasta i Gminy w Międzylesiu,

Plac Wolności 1, odbędzie się

 

XXX SESJA RADY MIEJSKIEJ

W MIĘDZYLESIU

 

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD:

  1. Otwarcie sesji – stwierdzenie kworum.
  2. Sprawozdanie z prac Burmistrza w okresie pomiędzy sesjami.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmiany uchwały Nr XVII/81/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania;

            2/ ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Międzylesie;

            3/ zmian w budżecie na rok 2017;

  1. Wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie sesji.        
Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 9262
W tym miesiącu: 222757
Od początku: 22846427
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne