Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁA NR XXIX/161/2017 w spr. przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Międzylesie.