Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 81/2017 z dnia 14.04.2017 r. w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 124/2 o pow. 0,09 ha - obręb Nagodzice.

Zarządzenie nr 81 /2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

w sprawie określenia formy i terminu pierwszego przetargu na zbycie działki niezabudowanej nr 124/2 o pow. 0,09 ha - obręb Nagodzice.

Na podstawie § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości     (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), oraz w wykonaniu uchwały nr XXIV/129/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia  zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 124/2 o pow. 0,09 ha oraz nr 124/6 o pow. 0,02 ha, obręb Nagodzice – zarządzam co następuje:

§ 1

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki geodezyjnej nr 124/2 o pow. 0,09 ha, położonej w Nagodzicach, SW1K/00044170/1, nastąpi w formie przetargu ustnego nieograniczonego.

§ 2

  1. Ustala się:
    1. termin przetargu na dzień 19.05.2017 r. godz. 1000,
    2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 23.900 zł,
    3. wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.
  1. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 24/2017  Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 30.01.2017 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 14 kwietnia  2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 928
W tym miesiącu: 183772
Od początku: 22807442
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne