E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko – czeskiego

loga unijne oznakowanie male.jpeg

Gmina Międzylesie wraz z czeskim partnerem gminą Červená Voda w okresie od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r. realizuje projekt pt. „Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko – czeskiego” .

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie odwiedzalności turystów na terenach objętych projektem oraz wyeksponowanie walorów istniejących na tych obszarach. Cel może być osiągnięty poprzez udostępnienie walorów historycznych, kulturowych, krajobrazowych, ich szeroką promocję, informację w mediach lokalnych, rozwój wspólnego pogranicza oraz wzajemne poznanie i promowanie się partnerów projektu.

 

W ramach projektu wnioskodawca będzie współpracować z partnerem podejmując następujące działania:

 

1. Utworzenie przyrodniczo-historycznej ścieżki turystycznej prowadzonej przez wieś Goworów. Trasa będzie wyposażona w 2 duże tablice informacyjne, na których będą informację na temat historii wsi oraz mapa ścieżki turystycznej. Planuje się urządzenie przy ścieżce przystanku dla turystów wyposażonego w 2 drewniane wiaty z ławostołami i tablicami informacyjnymi. Teren ma być ogrodzony z urządzoną bramą wejściową. Planuje się wydać materiały promocyjne w 2 wersjach językowych (polski, czeski): opracowanie przewodnika po ścieżce turystycznej, folder informacyjny o Goworowie i widokówki. Ponadto planuje się nasadzenia krzewów ozdobnych jako element tworzący przystanek dla turystów.

 

2. Wybudowanie wiaty turystycznej w miejscowości Šanov dla ok. 30 osób z ławostołami. Przez miejscowość Šanov przebiega szlak turystyczny który prowadzi na wieżę na Krzyżowej Górze. Wewnątrz wiaty powstanie kamienny kominek. Teren wokół wiaty będzie wyłożony kamieniem. Na wiacie turystycznej umieszczone będą 2 tablice informacyjne jedna z mapą czesko-polską z atrakcjami turystycznymi, druga z informacją o tradycyjnym rzemiośle – szczotkarstwie. W wiacie ustawione zostaną eksponaty edukacyjne, będące replikami pędzli i szczotek. W ramach promocji zostaną opracowane i wydane ulotki w których zawarte będą informacje na temat atrakcji turystycznych regionów w 3 językach (czeski, polski, niemiecki).

Realizacja projektu poprzez Wspólne transgraniczne działania umożliwia stworzenie atrakcji turystycznych po obu stronach granicy i ich promocję. Projekt daje możliwość poznania się partnerów, a ich współpraca spowoduje zwiększenie ruchu turystycznego, a także umożliwi wydłużenie pobytu turystów na terenie objętym projektem. Działania partnerów zmierzają do poznania walorów przyrodniczych i kulturowych pogranicza polsko - czeskiego oraz ciągłego wzajemnego promowania się. 

PDFinf. z otwarcia ofert - materiały promocyjne.pdf (376,69KB)

PDFinf. z otwarcia ofert - ścieżka turystyczna.pdf (360,52KB)

PDFprotokol - krzewy.pdf (347,31KB)

PDFprotokol - prasa.pdf (390,86KB)

PDFprotokol - tlumaczenia materialow promocyjnych.pdf (296,28KB)

PDFprotokół - opracowanie folderu i tablic inf..pdf (523,00KB)

PDFprotokół - opracowanie przewodnika.pdf (447,05KB)

PDFwybor_najkorzystniejszej_oferty_mat_promocyjne.pdf (374,69KB)

PDFwybor_najkorzystniejszej_oferty_wyposazenie_sciezki.pdf (355,20KB)

PDFzaproszenie _Tlumaczenie_mat_promocyjnych.pdf (926,80KB)

PDFzaproszenie_ zakup_i_dostawa_krzewów_ozdobnych.pdf (804,28KB)

PDFzaproszenie_opracowanie_folderu_i_tablic.pdf (1,84MB)

PDFzaproszenie_opracowanie_przewodnika.pdf (1,72MB)

PDFzapytanie ofertowe na promocję w mediach.pdf (655,46KB)

PDFzapytanie_ofertowe_mat_promocyjne.pdf (2,35MB)

PDFzapytanie_ofertowe_wyposazenie_sciezki_turystycznej.pdf (2,65MB)

 

 

Projekt „Turystyka szansą na rozwój pogranicza polsko-czeskiego”.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 109
W tym miesiącu: 35437
Od początku: 24384329
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne