Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:

Urząd Miasta i Gminy Międzylesie uruchomił specjalny nr kontaktowy w sprawie szczepień na koronawirusa 748126327 wew 15. Numer dedykowany jest osobom niepełnosprawnym oraz wykluczonym komunikacyjnie. Numer działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.00

Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Podsumowanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych w ramach procesu przygotowania Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2020


Proces konsultacji społecznych Programu Rewitalizacji Gminy Międzylesie na lata 2016 - 2020 obejmował szereg czynności i etapów.

Należały do nich:

-  spotkania z mieszkańcami, potencjalnymi beneficjentami i wszystkimi zainteresowanymi Gminnym Programem   Rewitalizacji;
-   przygotowanie i realizacja badań ankietowych z mieszkańcami Gminy na temat oceny potencjału i głównych problemów w Gminie Międzylesie,
-   zbieranie wniosków do projektów rewitalizacyjnych zamieszczonych w Programie,
-   zbieranie opinii od mieszkańców i wszystkich zainteresowanych na temat kształtu i treści   przygotowanego projektu Programu
-   proces konsultacji społecznych i eksperckich w zakresie opiniowania projektu Programu przez wybrane instytucje publiczne (zgodnie z Ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. z  2015 poz. 1777 ze zm.).


Ostatni  etap procesu konsultacji - opiniowanie projektu Programu przez instytucje publiczne, rozpoczął się zwróceniem się z Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z  prośbą o konsultacje do: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Wojewódzkiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu, Starostwa Powiatowego w Kłodzku, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków we Wrocławiu, Zarządu Dróg Powiatowych w Kłodzku, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu, Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kłodzku, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, Oddziału Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego we Wrocławiu, Oddziału Straży Granicznej oraz Gminnej Komisji Urbanistycznej przy Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie .

Zebrane informacje i uwagi zostały uwzględnione w finalnej treści Programu.

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 2818
W tym miesiącu: 187132
Od początku: 18330547
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne