Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 50/2017 z dnia 01.03.2017 r. w sprawie dofinansowania kosztów prezentacji uczestników XX Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie.

Zarządzenie nr 50/ 2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 1 marca 2017 r.

w sprawie dofinansowania kosztów prezentacji uczestników XX Spotkań Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.4 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948)  zarządzam, co następuje:

§1

Z działu – 92105 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – budżet Gminy na rok 2017 – przeznaczam kwotę w wysokości po 150,00 zł na dofinansowanie kosztów prezentacji uczestników w XX Spotkaniach Tradycji Wielkanocnych Ziemi Kłodzkiej, które odbędą się w dniu 1 kwietnia 2017 r. w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie dla:

1.

Sołectwa Boboszów

2.

Sołectwa Długopole Górne

3.

Sołectwa Dolnik

4.

Sołectwa Domaszków

5.

Sołectwa Gajnik

6.

Sołectwa Goworów

7.

Sołectwa Lesica

8.

Sołectwa Międzylesie

9.

Sołectwa Nagodzice

10.

Sołectwa Nowa Wieś

11.

Sołectwa Roztoki

12.

Sołectwa Różanka

13.

Sołectwa Smreczyna

14.

Sołectwa Szklarnia

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się podinspektorowi Agnieszce Piątek.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 1 marca 2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

 

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: 74 8126-327 faks: 74 8126-126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 6219
W tym miesiącu: 285886
Od początku: 15391897
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne