E mapa
Logo UE EBO365 logo
Wybierz język:
Ikona telefonu Aplikacja mobilna Filmy video Kalendarz wydarzeń

Nr 68/2017 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości na cele rolne stanowiących własność Gminy Międzylesie.

Zarządzenie nr 68/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości na cele rolne stanowiących własność Gminy Międzylesie.

Na podstawie art.  25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.), 30 ust. 1, ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.  poz. 446.), w wykonaniu uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie i na podstawie § 9 ust.1 Zarządzenia nr 67/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 75/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia  szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XVI/74/2016 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie – zarządzam co następuje:

§1.

Określa się wysokość rocznego czynszu dzierżawnego w wysokości 150,00 zł brutto za 1 hektar fizyczny gruntu, stanowiący cenę wywoławczą do przetargu.

§2.

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

§3.

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązywania od 1 października 2017 r.

Międzylesie, dnia 28 marca 2017 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu ul.Pl. Wolności 1 tel.: +48748126327 faks: +48748126126 urzad@miedzylesie.pl
Odwiedziny: Dzisiaj: 783
W tym miesiącu: 34206
Od początku: 24166284
Miasta partnerskie
Kraliky
Lichkov
Dolsk
Lohne